Nortemp logo. Grafikk.

Åpenhets­loven

Grunnleggende menneske­rettigheter og anstendige arbeidsforhold

Nortemp Gruppen arbeider for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med drift og levering av tjenester. Med dette innebærer det ivaretagelse av HMS, sosiale og kulturelle rettigheter på arbeidsplassen, samt at minstelønn blir ivaretatt. Dette kreves også av våre sammarbeidspartnere og leverandører.

Det er etablert interne rutiner for å ivareta kravene og det er øverste leder som er ansvarlig for at disse blir fulgt. Dog er hver enkelt ansatt pliktig å følge etablerte rutiner og varsle om evt mistanker om brudd / avvik.

Nortemp Gruppen vil sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For spørsmål ta gjerne kontakt med Atle Lunde på atle.lunde@nortemp.no.